Έλεγχοι προόδου

Σας ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι έχουν αποσταλεί μέσω e-mail από το ΠΣ myschool. Σε περίπτωση που δεν τους λάβετε εντός...