ΟΜΙΛΟΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ 2022-23 Γκελου Λ.- Τσουκου Δ.

Υπεύθυνες  Ομίλου: Γκέλου Λιάνα ΠΕ02 Φιλόλογος, Τσούκου Δέσποινα ΠΕ02 Φιλόλογος

Η Ρητορική είναι η τέχνη του «καλῶς λέγειν», δηλαδή του λόγου που χαρακτηρίζεται από γραμματική
αρτιότητα, αισθητική ομορφιά, ηθική αξία και πρακτική αποτελεσματικότητα. Η λειτουργία του Ομίλου
Ρητορικής, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποσκοπεί στην καλλιέργεια της σκέψης, στην ανάπτυξη του
προφορικού λόγου των μαθητών και στην εξοικείωσή τους με τη χρήση των επιχειρημάτων, που αποτελούν
δεξιότητες ζωής για κάθε άνθρωπο. Οι έφηβοι ρήτορες έρχονται σε επαφή με την έννοια της προφορικής
επικοινωνίας και με όλα όσα απαιτούνται για να είναι αποτελεσματική:

  • κατάλληλο ύφος και γλώσσα του σώματος,
  • αυτοπεποίθηση,
  • δομημένος και περιεκτικός λόγος,
  • φαντασία, πρωτοτυπία και δημιουργική σκέψη,
  • επικοινωνιακές δεξιότητες,
  • ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,
  • τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία,
  • ομαδική συνεργασία.


Μέσα από μια ποικιλία παιχνιδιών λόγου και σκέψης και σε ένα οικείο και φιλικό κλίμα, οι μαθητές
αναδεικνύουν το ταλέντο τους στην προφορική έκφραση, βελτιώνουν σταδιακά τις αδυναμίες τους και
ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους. Οι αρετές της καλής ομιλίας και της αποτελεσματικής ακρόασης
καλλιεργούνται συστηματικά με τρόπο παιγνιώδη, προσαρμοσμένο στη δυναμική και στα ενδιαφέροντα των
συμμετεχόντων.
Η λειτουργία του Ομίλου βασίζεται στη σταδιακή και κυκλική άσκηση των μαθητών στην εκφραστική
ανάγνωση, στο παιχνίδι ρόλων, στον αυθόρμητο λόγο, στον προτρεπτικό λόγο και στους διττούς λόγους –
debate, καθώς και σε μια πληθώρα υποστηρικτικών ασκήσεων (αντλημένων από διάφορα αντικείμενα και
τομείς, όπως το θέατρο στην εκπαίδευση, η παραστατική αφήγηση, η δημιουργική επίλυση προβλήματος, οι
τεχνικές παραγωγής ιδεών και η επικοινωνία).
Οι συναντήσεις του Ομίλου θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα σε μέρα που εξυπηρετεί
τους μαθητές/τριες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για εγγραφή στον όμιλο πατήστε εδώ.