ΣΧΕΔΙΟ, ΧΡΩΜΑ, ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διαμαντακη Α.

ΑΡΓΥΡΩ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ

Ο όμιλος που θα πραγματοποιηθεί με θέμα Σχέδιο- χρώμα -αντίληψη και τεχνικές, έχει στόχο την προσέγγιση της τέχνης μέσα από καθημερινές δραστηριότητες και μορφές έκφρασης, όπως αυτές διαμορφώνονται και  καταγράφονται από την  ιστορία της τέχνης και εκφράζονται με διαφορετικά μέσα- τεχνικές. Οι εικαστικές τέχνες επηρεάζονται από διαφορετικές εκφάνσεις της ζωής  όπως για παράδειγμα την θρησκεία του κάθε λαού, τον τρόπο ζωής, καθώς και από τα κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά, και πολιτικά κριτήρια που διαμορφώνουν την πολιτισμική ανάπτυξη .

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για εγγραφή στον όμιλο πατήστε εδώ.