ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, Κόντου Αικ.

Υπεύθυνη  εκπαιδευτικός: Κόντου Αικατερίνη

Ώρες την εβδομάδα: 2 διδακτικές ώρες
Σύνολο μαθητών: 10 έως 15

Ημέρα:  Παρασκευή, 13:05-14:30

Απευθύνεται σε  μαθητές Γυμνασίου, με προτεραιότητα στην Α’ Γυμνασίου

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ομίλου, οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των φορητών συσκευών και με τη δημιουργία εφαρμογών για αυτές. Θα χρησιμοποιηθεί κυρίως το AppInventor, το οποίο είναι μια εφαρμογή ιστού που επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών για συσκευές Android (smartphones ή tablets) χρησιμοποιώντας μια γλώσσα οπτικού προγραμματισμού. Είναι δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λογισμικό.

Οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την έννοια του προβλήματος, τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (με την επιλογή της βέλτιστης λύσης μετά από πειραματισμό και αξιολόγηση), και φυσικά τη δημιουργία αλγορίθμων αλλά και θα κληθούν να κατανοήσουν τις βασικές δομές προγραμματισμούμε στόχο την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης, μιας πολύτιμης δεξιότητας για κάθε σύγχρονο άνθρωπο.

Μιας και όλες οι δραστηριότητες θα είναι ομαδοσυνεργατικές, οι μαθητές θα βοηθηθούν στο να κατανοήσουν τα οφέλη της ομαδικής εργασίας, να λαμβάνουν αποφάσεις και να προτείνουν λύσεις, να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ τους.

Με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη των μαθητών θα δημιουργηθεί η-τάξη, με στόχο την παροχή υλικού αλλά και την λειτουργία της ως αποθετήριο των έργων των μαθητών.

Για τη λειτουργία του ομίλου θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Πληροφορικής και τα tablet του σχολείου, καθώς και android smartphones ή tablet των μαθητών που πιθανώς θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Φυσικά δεν προαπαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού από τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

Για εγγραφή στον όμιλο πιέστε εδώ.