Ευρωπαϊκός Όμιλος

“Ανακαλύπτοντας την πολιτιστική και βιώσιμη κληρονομιά του τόπου μας και χωρών της Ευρώπης”

(σε σύνδεση το συνεργατικό ευρωπαϊκό έργο eTwinning: “Cultural and Sustainable Heritage”)

Τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος:  Α,Β,Γ τάξεις Γυμνασίου, Α’ Λυκείου

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού/υπεύθυνης ομίλου: Ισαβέλα Τσιαντούλα (Αγγλικών-ΠΕ06)

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Βασιλική Καραμπέρη (Αρχιτεκτονικής/ Καλών Τεχνών- ΠΕ81/ΠΕ08

Πρόκειται για έναν μαθητοκεντρικό και συνεργατικό ευρωπαϊκό όμιλο, όπου οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν την πολιτιστική και βιώσιμη κληρονομιά του τόπου μας, καθώς και χωρών της Ευρώπης (Πολωνία, Γερμανία, Αυστρία και Ελλάδα) μέσα από βιωματικές και διερευνητικές δραστηριότητες και δράσεις:

Με έμφαση σε έξι Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) / Sustainable Development Goals (SDGs): ΣΒΑ 3 (Καλή Υγεία και Ευημερία), ΣΒΑ 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση), ΣΒΑ 5 ( Ισότητα των Φύλων), ΣΒΑ 10 (Λιγότερες ανισότητες), ΣΒΑ 11 (Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες), ΣΒΑ 13 (Δράση για το Κλίμα), οι μαθητές/τριες, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, θα έχουν την ευκαιρία:

  •  να επιλέξουν τον ΣΒΑ που επιθυμούν να διερευνήσουν με βάση τα ενδιαφέροντά τους, να διαμορφώσουν ομάδες, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να ψηφίσουν και να υλοποιήσουν συνεργατικές δραστηριότητες και δράσεις
  • να  γίνουν ενεργά μέλη της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας και να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις
  •  να εξασκήσουν τις ξένες γλώσσες (κυρίως Αγγλική)
  • να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής, τεχνολογίας και νου, καθώς και πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες

Περισσότερες πληροφορίες για τον ευρωπαϊκό όμιλο:

  1. Αναλυτικότερη  παρουσίαση-περιγραφή του ομίλου σε μορφή pdf εδώ .
  2. Η υποβολή της πρότασης για σύσταση ομίλου σε μορφή pdf εδώ.

Για εγγραφή στον όμιλο πατήστε εδώ.