“Γιατρέ αρρώστησα”, Οι ασθένειες στην πορεία της ανθρωπότητας

Περισσότερες πληροφορίες για τον όμιλο θα βρείτε εδώ.

Για εγγραφή στον όμιλο πατήστε εδώ.