ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2020-21

Στην ενότητα αυτή δημοσιεύεται υλικό που αφορά τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των ΕΔ κατά το σχ. έτος 2020-21. Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε το σχέδιο δράσης της σχολικής μονάδας για το σχ. έτος 2020-21.

Επιλέξτε κάποια από τις τέσσερις παρακάτω εικόνες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση στον αντίστοιχο θεματικό άξονα, όπου και θα μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε στο αναρτημένο υλικό.