Εργαστήριο Εικαστικών, Διαμαντάκη Α.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Διαμαντάκη Αργυρώ ΠΕ08

Από τη θεωρία στην πράξη

Το φετινό εργαστήριο εικαστικών είναι μια σύντομη αναφοράς σε βασικά έργα τέχνης για να αντιληφθούν οι μαθητές τον τρόπο εξέλιξης των τεχνών και των κοινωνιών μέχρι την σύγχρονη εποχή. Στις επιμέρους διδακτικές ενότητες προτείνονται εικαστικές ασκήσεις διακριτών βαθμίδων δυσκολίας , ώστε να ανταποκρίνονται σε δεξιότητες περισσότερων ηλικιακών ομάδων . Για κάθε εικαστική δράση δίνονται πληροφορίες που ενισχύουν και συμπληρώνουν τη διδαχθείσα ύλη, ενώ μέσα από δημιουργική διαδικασία ,οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν βιωματική γνώση στοιχείων για την τέχνη και τον πολιτισμό της κάθε εποχής. Παράλληλα εξασκούν περισσότερες δεξιότητες λειτουργώντας οι ίδιοι ως καλλιτέχνες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για εγγραφή στον όμιλο πατήστε εδώ.