Διαγωνισμός Kangaroo

Ο Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή 6,5 εκατομμυρίων μαθητών από 70 χώρες. Η Ελλάδα άρχισε να συμμετέχει στον διαγωνισμό από τον Μάρτιο του 2007.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές από την Β΄ Δημοτικού μέχρι την Γ΄ Λυκείου. Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται  δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις Μαθηματικών  και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα Μαθηματικά. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα Μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού.

Ο  Διαγωνισμός Καγκουρό  για το έτος 2022  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 και ώρα 09:00. Η διάρκειά του είναι 1 ώρα και 30 λεπτά.Οι εγγραφές άνοιξαν την 1η Ιανουαρίου 2022, και κλείνουν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.

 

Το πρώτο 1/3 (ένα τρίτο) των θεμάτων (που αντιστοιχούν σε 7 έως 10 ερωτήσεις, ανάλογα την τάξη) είναι εύκολα. Προορίζονται για να μπορούν να τα λύσουν με ευχέρεια όλοι ή, έστω, οι περισσότεροι μαθητές. Το δεύτερο 1/3 (ένα τρίτο) των θεμάτων είναι αρκετά προσιτό και, εν γένει, δεν θα πρέπει να δυσκολευτούν οι μαθητές. Το τελευταίο 1/3 των θεμάτων, χωρίς να είναι απαιτητικά, χρειάζονται περισσότερη ευχέρεια διότι ξεφεύγουν από την τυποποίηση. Εκεί ακριβώς είναι η αξία του διαγωνισμού Καγκουρό καθώς τα θέματα αυτά χαρακτηρίζονται για την πρωτοτυπία τους. Η ενασχόληση με αυτά δίνει χαρά στους μαθητές διότι καλλιεργούν την σκέψη τους και δίνουν την δυνατότητα δημιουργικής φαντασίας

Στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύονται κάθε εβδομάδα θέματα για την προετοιμασία των μαθητών που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Τα θέματα θα είναι χωρισμένα ανά επίπεδο ανάλογα με την τάξη στην οποία φοιτούν οι μαθητές και οι λύσεις των θεμάτων θα δημοσιεύονται μια εβδομάδα αργότερα.

Εβδομάδα 1

Θέματα ανα επίπεδοΛύσεις
Επίπεδο Β΄ τάξης ∆ηµοτικού Λύσεις των ασκήσεων
Επίπεδο 1: µαθητές της Γ΄ και ∆΄ τάξης ∆ηµοτικού
Επίπεδο 2: µαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δηµοτικού
Επίπεδο 3: µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυµνασίου
Επίπεδο 4: µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου
Επίπεδο 5: µαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου

Εβδομάδα 2

Θέματα ανα επίπεδοΛύσεις
Επίπεδο Β΄ τάξης ∆ηµοτικού Λύσεις των ασκήσεων
Επίπεδο 1: µαθητές της Γ΄ και ∆΄ τάξης ∆ηµοτικού
Επίπεδο 2: µαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δηµοτικού
Επίπεδο 3: µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυµνασίου
Επίπεδο 4: µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου
Επίπεδο 5: µαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου

Εβδομάδα 3

Θέματα ανα επίπεδοΛύσεις
Επίπεδο Β΄ τάξης ∆ηµοτικού Λύσεις των ασκήσεων
Επίπεδο 1: µαθητές της Γ΄ και ∆΄ τάξης ∆ηµοτικού
Επίπεδο 2: µαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δηµοτικού
Επίπεδο 3: µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυµνασίου
Επίπεδο 4: µαθητές της Γ΄ Γυµνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου
Επίπεδο 5: µαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου