15μελες Μαθητικό Συμβούλιο

Μπαλόπητας Νικόλαος – Πρόεδρος
Χαρούλης Δημήτριος- Γραμματέας
Αθανασίου Δημήτριος – Ταμίας
Μωραϊτης Φίλιππος – Μέλος
Πολύζου Αθανασία- Μέλος
Βλαχογιάννης Γεώργιος- Ραφαήλ- Μέλος
Ρούσσος Γεώργιος-Παναγιώτης- Μέλος
Λυκιαρδοπούλου Σωτηρία- Μέλος
Ντέμο Οργίτο- Μέλος
Μακροπούλου Άννα- Μέλος
Βογιατζιδάκης Ιάσονας- Μέλος
Βακόνδιος Ευάγγελος-Μέλος
Σταχτά Ελευθερία- Μέλος
Παραβάλου Έλενα- Μέλος
Ρούσος Σπυρίδων- Χρήστος- Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ράπτη Βασιλικη
Μαραγκός Δαμιανός
Βλάχος Κωνσταντίνος
Γιαννικοπούλου Δήμητρα
Μαυρίδου Μαρία- Μαρκέλα