ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ Γ ΄ΤΑΞΗΣ Κονδυλη Μ.

Το τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης του 1 ου Γ/σίου
Σύρου – Πειραματικού και στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών/μαθητριών στο συγκεκριμένο
αντικείμενο.
Οι μαθητές/μαθήτριες έρχονται σε επαφή με κείμενα της αρχαίας ελληνικής αναγνωρίζοντας τη διαχρονική εξέλιξη της
ελληνικής γλώσσας. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας επιδιώκεται η
εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της αρχαίας ελληνικής, η απόδοση του αρχαίου κειμένου σε ορθό
νεοελληνικό λόγο, η επισήμανση δομών του αρχαίου κειμένου αντίστοιχων με δομές της νέας ελληνικής γλώσσας.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κονδύλη Μαρία
Ημέρα λειτουργίας: Τετάρτη
Ώρες λειτουργίας: 14.00΄- 15.30΄

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για εγγραφή πατήστε εδώ.